Meteen naar de inhoud

Leidinggeven aan Veranderen

De organisatie verandert en het is jouw taak om deze verandering geheel of gedeeltelijk te leiden. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je iedereen mee en overtuigd van nut en noodzaak? Hoe kun je het draagvlak vergroten en weerstand zoveel mogelijk voorkomen? En als mensen toch bezwaar hebben of tegenwerken, hoe ga je daar dan mee om? En als de verandering geïmplementeerd is, hoe zorg je ervoor dat het beklijft? Allemaal vragen die in de training Leidinggeven aan Veranderen aan bod komen.

Waarom deze training Leidinggeven aan Veranderen?
Om de verandering in de organisatie in goede banen te leiden, zijn specifieke vaardigheden nodig. Het vraagt enerzijds dat je een open oog en oor hebt voor de mensen die bij deze verandering betrokken zijn en anderzijds dat je het uiteindelijke doel goed in het vizier houdt. Een verandering brengt voor veel mensen onzekerheid met zich mee. De één wordt angstig of boos, anderen zijn juist enthousiast of maakt het weinig uit. Dit vraagt van jou, dat je iedereen op maat aandacht geeft en op de juiste momenten betrekt in het proces.

Voor wie is deze training?
Je kiest voor de training Leidinggeven aan Veranderen, wanneer je je herkent in het volgende:

 • Als leidinggevende of staffunctionaris ben je betrokken bij verandertrajecten
 • Je wilt leren hoe je medewerkers kunt betrekken bij een verandering
 • Je zoekt meer kennis waarin theorie en praktijk elkaar versterken
 • Je wilt met anderen ervaringen uitwisselen over hoe zij met verandertrajecten omgaan
 • Je bent bereid om kritisch naar je eigen functioneren te kijken

Het resultaat van deze training
Na deze training ben je nog beter in staat om een veranderproces in goede banen te leiden. Omdat je meer oog en oor hebt voor wat er leeft onder de medewerkers, weet je constructief om te gaan met weerstand. Zo kunnen jij en je team samen steeds gerichter jullie tijd en energie richten op het te behalen doel.

Wat gaan we doen?
Tijdens de training Leidinggeven aan Veranderen zullen theorie, boeiende discussies en werkvormen elkaar afwisselen rondom thema’s als:

 • Helder communiceren rondom nut, noodzaak en voortgang van de verandering
 • De koers uitstippelen én behouden
 • Omgaan met emoties rondom onzekerheid, verandering en verlies
 • Wat blijft behouden en waarvan nemen we afscheid?
 • Medewerkers nieuwsgierig en enthousiast krijgen en houden
 • Aandacht verdelen over positief en negatief ingestelde mensen
 • Rekening houden met de formele en informele leiding
 • Persoonlijke belangen en het gezamenlijke belang

Praktische informatie
De training Leidinggeven aan Veranderen duurt in totaal vijf dagen. Dit is opgedeeld in twee blokken van twee dagen en een terugkomdag, zodat je tussendoor met de verkregen inzichten aan de slag kunt én voorbereidingen kunt treffen voor het volgende blok. De trainingsdagen zijn van 9:30 uur tot 16:30 uur. We werken in groepen van maximaal 8 deelnemers, zodat je voldoende persoonlijke aandacht krijgt.

Deze training is zowel als open training als in-company te volgen. Voor een individuele variant van deze training verwijs ik graag naar de pagina Leidinggeven aan Veranderen 1 op 1.

Trainingsdata: worden nog gepland
Locatie:
Prijs: € 1.975,= excl. BTW en inclusief lunch, drankjes en trainingsmateriaal